Vi tar säkerheten på största allvar

Vi vet vad som står på spel. Till och med en till synes liten försummelse kan orsaka stor skada och som värst kosta liv.

Därför tar vi inga risker. Vår personal genomgår noggrann utbildning med betoning på förebyggande säkerhetsåtgärder, arbetssäkerhet och skydd av tredje man och egendom. Vi följer självfallet alla relevanta föreskrifter, förordningar och rekommendationer. Vår personal arbetar i samspelta team med väl inarbetade säkerhetsrutiner och ömsesidig kontroll.

Som fastighetsansvarig ska du kunna sova lungt, förvissad om att allt görs för att förebygga skador från nedfallande snö och is. Och skulle olyckan trots det vara framme, måste du så långt som möjligt gå ansvarsfri.

Under avtalstiden garanterar vi att dina tak skottas utan dröjsmål när det är påkallat. Vid akuta situationer är vi snabbt på plats och spärrar av farliga områden. Vi har självfallet alla erfoderliga ansvarsförsäkringar.

Snö på tak