Vintervädret är oförutsägbart

När snön väl kommer blir trycket på tillgängliga skottningsresurser stort. Är du oförberedd kan det vara svårt att få tillförlitlig hjälp snabbt innan fara för skador uppstår.

Vid avtalstidens inledning och slut utför vi besiktning av tak och identifierar brister och riskfaktorer. Resultaten av vår inspektion utvärderas gemensamt med dig. Påtalade brister och förbättringar åtgärdar vi enligt överenskommelse.

Snö på tak